Privacy beleid

Privacy beleid

Privacy en Toegankelijkheid

Privacy Statement
Van Zeijl BedrijfsUitrusting is verantwoordelijk voor de zorgvuldige bescherming van uw persoonsgegevens

Van Zeijl BedrijfsUitrusting is verantwoordelijk voor de naleving van privacywet- en regelgeving zoals de AVG, maar ook de ePrivacy Verordening. Van Zeijl BedrijfsUitrusting verwerkt gegevens over klanten, leveranciers en haar eigen medewerkers. Zij doet dit voor het uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst die u als klant met ons sluit, de arbeidsovereenkomst die we met onze collega’s sluiten of om op een zorgvuldige manier met externe partijen samen te werken, ook wel om bepaalde producten in te kopen.

De systemen die Van Zeijl BedrijfsUitrusting daarvoor gebruikt zijn beveiligd en ontoegankelijk voor derden.
Met verwerkers sluit Van Zeijl BedrijfsUitrusting een verwerkersovereenkomst af.

Uw rechten

Wilt u inzage in de gegevens die Van Zeijl BedrijfsUitrusting van u verwerkt?
Heeft u vragen over uw gegevens of over hoe Van Zeijl BedrijfsUitrusting de bepalingen uit de AVG naleeft?
Neem dan contact op met info@vzbu.nl

1. Toestemming geven in geval van het openen van een online-klantenaccount en bij bestellingen zonder online-klantenrekening

Uw persoonsgegevens voortvloeiend uit de opening van een online-klantenaccount of een bestelling zonder klantenaccount mogen van ons en onze gemachtigde dienstverleners (mits u hiervoor toestemming heeft gegeven) worden gebruikt voor de verwerking van uw opdrachten of aanvragen, alsmede voor schriftelijke reclame en klantenanalyse. Hiervoor mogen wij ook gemachtigde dienstverleners inschakelen.

Als u een online-klantenaccount aanmaakt, geeft u ons ook toestemming om uw persoonsgegevens in de online-klantenaccount op te slaan.
Dan kunt u meteen met gebruikersnaam en wachtwoord uw gegevens oproepen.
Uiteraard kunt u de online-klantenaccount altijd weer verwijderen als u dit wenst; uw account is daarna niet meer online beschikbaar en de persoonsgegevens worden na afloop van mogelijke wettelijke bewaringstermijnen verwijderd.

2. Overige toestemmingen

Terwijl u een bestelling of een aanvraagformulier invult heeft u gelegenheid om nog toestemming te verlenen aan andere dingen, bijvoorbeeld de ontvangst van onze nieuwsbrief.

3. Informatie via de telefoon

Wij informeren onze klanten ook graag via de telefoon over de nieuwste ontwikkelingen, reclame en actuele aanbiedingen.

4. Kredietwaardigheidsonderzoek

Voor kredietwaardigheidsonderzoek kunnen wij bij kredietwaardigheidsbureaus uw gegevens opvragen.
Bij kredietwaardigheidsonderzoek wisselen wij indien er gegronde redenen zijn bedrijfsgegevens uit met krediet-maatschappijen.
Wij geven ook negatieve gegevens van onze klanten aan deze ondernemingen door, als klanten bijvoorbeeld niet in staat tot of niet bereid tot betaling zijn.
Indien deze gegevens betrouwbare conclusies toelaten met betrekking tot faillissement of insolventie van een klant mogen de kredietmaatschappijen deze ook doorgeven aan andere ondernemingen, welke hiervoor belangstelling hebben.

5. Verweren tegen reclame en intrekken van toestemming

Als u zich wilt verweren tegen het gebruik van uw gegevens voor reclame-doeleinden of als u een reeds verstrekte toestemming weer wilt intrekken, is een korte vormvrije mededeling voldoende (cookies en gebruiksgegevens zie 6. en 7.)

per e-mail aan: info@vzbu.nl
of per post aan: Van Zeijl BedrijfsUitrusting, Kraaienhorst 73, 2402 SP Alphen aan den Rijn, Nederland

6. Cookies

Wij gebruiken cookies uitsluitend voor analytische doeleinden, functionaliteiten omtrent klantenrekening en bestelling en niet voor commercieel gebruik

Cookies zijn kleine hoeveelheden data, welke uw computer automatisch opslaat, zodra u onze website bezoekt.
Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Ze zorgen maar alleen ervoor dat onze systemen uw browser herkennen en bepaalde functionaliteiten offreren. Op onze website worden cookies uitsluitend voor de functionaliteiten omtrent klantenrekening en bestelling gebruikt, bijvoorbeeld voor het winkelwagentje.
Als u van onze website ten volle wilt gebruik maken, moet u uw browser zodanig instellen dat er cookies worden geaccepteerd.
Uiteraard kunt u uw browser ook zodanig instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd, maar dan kunt u helaas van enige diensten of aanbiedingen op onze website geen gebruik maken.
Instructies voor het afzetten van cookies in uw browser vindt u hier:

Internet Explorer 9 en 10

Voer de volgende stappen uit om de opslag van cookies uit te schakelen voor alle websites, in Internet Explorer 10 / Windows 8.
Klik op de knop Extra Internet Opties en klik vervolgens op Internet Opties.
Ga naar het tabblad Privacy en zet de slider helemaal naar boven, op “Alle cookies blokkeren”.

Chrome

Voor de volgende stappen uit om de opslag van cookies uit te schakelen voor alle websites in Google Chrome.

Klik in Chrome op het gereedschap icoon, rechts bovenin.
Ga naar Instellingen en klik vervolgens op de regel “Geavanceerde instellingen weergeven…”, waarna de Privacy instellingen zichtbaar worden.
Klik op de knop Instellingen voor inhoud en selecteer vervolgens “Sites niet toestaan gegevens in te stellen” of “Lokale gegevens alleen bewaren totdat ik mijn browser sluit”. en klik op OK.

Firefox

Voor de volgende stappen uit om de opslag van cookies uit te schakelen voor alle websites.

Klik in Firefox op de menu knop, links bovenin.
Ga naar Opties en klik vervolgens op de knop Opties
Ga naar het tabblad Privacy en vink daar “Cookies van websites accepteren” uit of bewaren totdat “ik Firefox afsluit” en klik op de knop OK.

7. Statistische evaluatie van gebruiksgegevens

Bij elke toegang van een gebruiker tot onze website worden gegevens over deze verrichting in een protocolbestand opgeslagen om bij te dragen aan een optimalisatie van onze presentatie op het internet en een aan de behoefte tegemoetkomende vormgeving van deze weblocatie.
Bovendien worden met de gegevens gebruikersprofielen uitgewerkt waarbij pseudoniemen worden toegepast.
Dit zijn met name: IP-adres (pseudoniem), namen van opgevraagde bestanden, begin en duur van het bezoek op onze website, datum en tijd van opgevraagde bestanden, browser en besturingsprogramma, overgebrachte hoeveelheid van gegevens, mededeling over een succesvolle gegevens-transactie.
De opgeslagen gegevens worden uitsluitend voor statistieken geanalyseerd en niet bijeengebracht met andere persoonsspecifieke gegevens.
Als u zich wilt verweren tegen het gebruik van uw gegevens, is een korte vormvrije mededeling voldoende (zie 5) – Gelieve ermee rekening te houden dat de cookie die u stuurt als u het verweer indient ook later niet verwijderd mag worden, om te waarborgen dat wij aan het verweer ook in de toekomst kunnen respecteren.

8. Inlichtingen inwinnen

Op verzoek sturen wij u kosteloos een overzicht van de opgeslagen gegevens over u of uw pseudoniem.
Volgens de privacywet zijn wij u verplicht om (indien u dit wenst) u te informeren over de opgeslagen gegevens, deze te blokkeren of te verwijderen.
Als u op onze website bent geregistreerd, kunt u uw gebruikersgegevens ook altijd zelf op uw online-klantenaccount actualiseren.