brandbeveiliging van binnen naar buiten

Opslag lithium-ion batterijen

Vraag

Welke veiligheidseisen gelden voor de opslag van lithium-ion batterijen?

 

Antwoord

Is een lithium-ion batterij een gevaarlijke stof?
Ja. In het Activiteitenbesluit en het Besluit omgevingsrecht (Bor) staat de volgende definitie voor gevaarlijke stoffen: “Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer conform het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de International Maritime Dangerous Goods Code”.

Bij lithium-ion batterijen gaat het om de volgende UN-codes: 3090, 3091, 3480, 3481 of 3536. Lithium-ion batterijen staan in het ADR in paragraaf 2.2.9.1.7. Daarin staan voorwaarden aan het vervoer van de batterijen. Dit betekent dat ze onder de definitie van gevaarlijke stof uit het Activiteitenbesluit en het Bor vallen.

Noot: Bijzondere bepaling 188 van het ADR sluit batterijen uit van het ADR als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Omdat de bepaling voorwaarden stelt aan het vervoer, is het mogelijk een batterij dan toch aan te merken als een gevaarlijke stof. Er is hier nog geen consensus over.

Wat zijn de risico’s van opslag van de lithium-ionbatterijen?

Het meest waarschijnlijke scenario van een lithium-ionbatterij is dat deze opwarmt. Opwarming leidt al snel tot een situatie waarbij de reactie zichzelf versnelt (Thermal runaway). Dit kan meerdere oorzaken hebben. Het kan komen door:

  • een productiefout
  • impact als gevolg van vallen
  • impact als gevolg van een aanrijding (tijdens het transport)
  • overladen
  • een te hoge bedrijfstemperatuur

Wanneer één van de batterijen tot ontbranding komt, is het lastig om deze brand te blussen. Andere batterijen kunnen ook betrokken raken of tot een thermal runaway overgaan. Zo’n brand kan gedurende lange tijd (meerdere uren tot dagen) woeden. Bij deze brand komen naast hitte ook giftige stoffen vrij (onder andere waterstoffluoride en lithiumhydroxide).

Opslag lithium-ion batterijen

Bron: Handreiking Opslag Li-ion energiedragers (accu’s en batterijen) en InfoMil

Veiligheidskasten en containers

Met het assortiment van Van Zeijl BedrijfsUitrusting speel je veilig. De veiligheidskasten en containers op de volgende pagina’s zijn speciaal ingericht voor het opbergen van lithium-ion accu’s. Dankzij hun slim ontworpen structuur, met PyroBubbles® of blusgranulaat, zijn de containers ook geschikt voor intern transport.

brandbeveiliging van buiten naar binnen

Brandbeveiliging van buiten naar binnen

Bij brand van buitenaf …
opgeslagen lithium-ionbatterijen zijn gedurende 90 minuten beschermd tegen oververhitting.
voorkomt dat de in de kast opgeslagen lithium-ionbatterijen onstabiel worden, spontaan ontbranden of exploderen.
onze kasten voor het opbergen van lithium-ion accu’s zijn zogenaamde Type 90 modellen en zijn daardoor brandwerend volgens EN 14470-1.
Veiligheidskasten van type 90 volgens TRGS 510 gelden als opslagsectie en voldoen aan de eisen van VdS 3103: 2016-05.

brandbeveiliging van binnen naar buiten

Brandbeveiliging van binnen naar buiten

Om de brandbeveiliging van binnenuit te controleren, zijn de kasten door de fabrikant aan een aanvullende brandtest onderworpen. Dit is gebaseerd op EN 1363-1: 2012-10 en het DIBt-concept “Principes voor het testen en beoordelen van de brandwerendheid van brandbeveiligingsbehuizingen voor verdelers voor elektrische bedradingssystemen – interne brand” vanaf: 09/2014.

Uit de testresultaten blijkt dat een brandwerendheid van meer dan 90 minuten wordt behaald! De kasten bieden daarom een ​​hoge mate van bescherming bij brand van binnenuit!

De BATTERY STORE PRO- en BATTERY CHARGE-modellen zijn ook uitgerust met een 3-traps waarschuwings- / brandblussysteem. Dat betekent: Ideale bescherming tijdens opslag en vooral bij onbeheerd opladen.

Het concept met meerdere niveaus, inclusief actieve stroomopwaartse brandonderdrukking in de kast, zorgt voor een aanzienlijke verhoging van de veiligheid, omdat het biedt:

  • Genoeg tijd om te vluchten
  • Mogelijkheid tot aansluiting op een permanent bemand gebouwbeheersysteem of brandmeldcentrale
  • Genoeg tijd voor reddingswerkers en brandweerlieden om te evacueren en maatregelen te nemen

Uw voordelen met de battery charge en de battery store pro:

Een geïntegreerd 3-traps waarschuwings- / brandblussysteem
Een brand in de kast wordt direct herkend
De medewerkers kunnen direct worden geëvacueerd
De aansluiting van het waarschuwings- / brandblussysteem op een permanent bemand gebouwbeheersysteem of brandalarmsysteem zorgt er ook voor dat getrainde reddingswerkers
wees snel gewaarschuwd en wees binnen korte tijd ter plaatse
kan na een eerste inschatting van de situatie direct verdere maatregelen nemen
verplaats de kast bijvoorbeeld uit het gebouw.
Dit voorkomt verdere schade aan gebouwen en mensen!

De kasten zijn voorzien van een transportbasis voor snel transport.
De kasten worden tijdens transport automatisch van het stroomnet gescheiden.
Als de kast dan op een veilige plek buiten het gebouw staat, kunnen de reddingswerkers verdere noodzakelijke maatregelen bepalen!

Battery charge en de battery store pro – kasten met beveiligingssyteem

De modellen BATTERY CHARGE en BATTERY STORE PRO hebben niet alleen een brandwerende, passieve brandbeveiliging van buiten en van binnen, maar ook een hoogwaardig 3-traps waarschuwings- / brandblussysteem in het interieur van de kast. In beide modellen zijn de volgende componenten in het systeem opgenomen:

1. Elektronische bediening inclusief potentiaalvrij alarmcontact naar het gebouwbeheersysteem
2. Brandblusser
3. Functieweergave (LED groen)
4. 2-traps waarschuwingslampje (LED rood)
5. 2-traps akoestisch alarmsignaal
6. Rookmelder
7. Temperatuursensor
8. Aansluitklare versie voor Aansluiting op het lichtnet

Model BATTERY CHARGE bovendien met:

9. Kwalitatief hoogwaardige stekkerdoos met metalen behuizing en 10 beschermende contactdozen voor elk opslag- / laadniveau, compleet gemonteerd klaar voor gebruik
in de kast 10. Alle elektrische kabels van de stekkerdozen worden centraal in een klemmenkast in het kopgedeelte van de kast gemonteerd via kabelgoten.
11. Technische ventilatie (om warmteopbouw in het interieur te voorkomen)

Algemeen prestatiemodel BATTERIJLADING:

Standaard: 1-fase, 16 A-zekering, max. 3,68 kW
Optioneel: 3-fase, 3 x 16 A-zekering (16 A per fase), max. 11,04 kW

battery store pro

Gerelateerde berichten

Bureauset 528171

Reacties achterlaten

Top